Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

QUYẾT ĐỊNH 56/2017/QĐ-UBND      Quyết định 56/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Lai Châu ban hành ngày 03 tháng 10 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10 năm 2017;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 56/2017/QĐ-UBND: Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NAM ĐỊNH Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi có một thửa đất nông nghiệp tại Nam Định muốn tách thành nhiều thửa khác nhau để phân chia cho các con thì cần điều kiện gì? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời

Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác

Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác

KÊ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN KHÁC Câu hỏi của bạn về việc kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác       Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác !      Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về việc kê khai lệ phí trước bạ đối

Diện tích tách thửa đất tại Nam Định mới nhất

Diện tích tách thửa đất tại Nam Định mới nhất

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI NAM ĐỊNH Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất ở tại Nam Định: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi muốn tách thửa đất ở tại Nam Định thì diện tích tối thiểu là bao nhiêu mới được tách? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất ở tại Nam Định:

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Câu hỏi của bạn về đăng ký biến động đất đai:      Chào Luật sư, tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau:       Tôi được biết đối với người sử dụng đất, khi có thay đổi trên thửa đất của mình thì cần đăng ký biến động về đất đai. Tôi luôn có thắc mắc về việc có cần thiết đăng ký biến động đất hay không và thủ tục thực hiện như thế nào vậy nay viết thư này

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

QUYẾT ĐỊNH 14/2018/QĐ-UBND      Quyết định 14/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nam Định ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 06 năm 2018;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 14/2018/QĐ-UBND: Quyết định này quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở; đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn

Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá

Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá

KÊ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ Câu hỏi của bạn về việc kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá!      Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về việc kê khai lệ

Diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng mới nhất

Diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng mới nhất

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI ĐÀ NẴNG Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng theo quy định mới nhất là bao nhiêu? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng:      Chào bạn, Luật

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Ninh Thuận theo quy định

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Ninh Thuận theo quy định

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NINH THUẬN Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Ninh Thuận: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Đất nông nghiệp tại Ninh Thuận diện tích bao nhiêu thì được tách thửa đất? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất nông nghiệp

Diện tích tách thửa đất ở tại Ninh Thuận mới nhất

Diện tích tách thửa đất ở tại Ninh Thuận mới nhất

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI NINH THUẬN Câu hỏi của bạn về diện tích tách thửa đất ở tại Ninh Thuận: Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi muốn tách thửa đất ở tại Ninh Thuận thì cần những điều kiện gì? Diện tích bao nhiêu thì được tách thửa? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về diện tích tách thửa đất