Tổng phương tiện thanh toán tăng 5,17%

Tổng phương tiện thanh toán tăng 5,17%

NHNN cho biết, đến ngày 10/6/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,17% so với cuối năm 2018, thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) được đảm bảo, thông suốt.