TPHCM đóng góp bao nhiêu cho ngân sách cả nước?

.

TPHCM đóng góp bao nhiêu cho ngân sách cả nước?

TBKTSG

(TBKTSG) - 378.543 tỉ đồng là tổng thu ngân sách nhà nước tại TPHCM năm 2018 (không tính các khoản thu quản lý qua ngân sách), theo Sở Tài chính TPHCM, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so với năm 2017.

Nguồn: www.thesaigontimes.vn