Kinh tế nông nghiệp 2018: Tăng trưởng toàn diện

.

Dòng chảy báo chí ngày 08/01 sẽ bàn luận chủ đề này cùng với khách mời, nhà báo Trần Quang Vũ, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Việt Nam và Thế giới – Thông tấn xã Việt Nam.

 

Nguồn: www.antv.gov.vn