Lóa mắt với bộ sưu tập xe cổ hơn 930 tỷ của cụ ông 81 tuổi

.
Nguồn: www.24h.com.vn