Chuối, ớt … mang lại cho Bầu Đức hơn 2.200 tỉ

.
Nguồn: www.24h.com.vn