Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

.
Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
21 Tháng Ba, 2019 mai quynh

-->

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc NinhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND2      Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2018;2.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định (17/04/2019)
 • Quyết định 85/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận (09/04/2019)
 • Quyết định 391/QĐ-BTC thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế (08/04/2019)
Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

 • 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND
 • 2      Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2018;
  • 2.1 QUYẾT ĐỊNH
  • 2.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở; HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHƯA SỬ DỤNG; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND      Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2018;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND: Quy định này quy định về hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại đô thị đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/2018/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở; HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHƯA SỬ DỤNG; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Quyết định này thay thế Quyết định số 529/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Bộ: TN&MT, TC (b/c);
– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ tỉnh;
– Các Ban của Đảng; các Ban của HĐND tỉnh;
– VP Tỉnh ủy; VP HĐND tỉnh;
– Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;
– Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
– Trung tâm công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, TNMT, KTTH, XDCB, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

                           

 

 

     Nguyễn Hữu Thành

………………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bài viết tham khảo:

 • Quyết định 38/2018/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre;
 • Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sửa đổi quy định về diện tích tách thửa;

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định số11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác
 • Diện tích tách thửa đất tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục đăng ký biến động đất đai
 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá
 • Diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng mới nhất
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Ninh Thuận theo quy định
Các bài viết khác
 • Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Cách tra cứu bảo hiểm xã hội bằng tin nhắn
 • Thủ tục gia nhập đoàn luật sư theo quy định
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Dịch vụ yêu cầu xác định không là cha mẹ con tại Tòa
 • Dịch vụ tư vấn mang thai hộ theo quy định pháp luật
 • Dịch vụ soạn thảo công văn gửi CQTHTT trong quá trình giải quyết VAHS
 • Dịch vụ soạn thảo đơn kháng cáo vụ án dân sự 2019
Nguồn: luattoanquoc.com