Quyết định 46/2018/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hòa Bình

.
Quyết định 46/2018/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hòa Bình
12 Tháng Ba, 2019 mai quynh

-->

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hòa BìnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH 46/2018/QĐ-UBND2      Quyết định 46/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2019;2.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 VỀ […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu? (22/03/2019)
 • Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghệ An (21/03/2019)
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019 (20/03/2019)
Quyết định 46/2018/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hòa Bình
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

 • 1 QUYẾT ĐỊNH 46/2018/QĐ-UBND
 • 2      Quyết định 46/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2019;
  • 2.1 QUYẾT ĐỊNH
  • 2.2 VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2019
QUYẾT ĐỊNH 46/2018/QĐ-UBND      Quyết định 46/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2019;

     Quyết định 46/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất;

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 46/2018/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 444/TTr/ STC-QLG&CS ngày 12/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn  tỉnh Hòa Bình (Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, bao gồm:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

5. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật này.

……………………………………………………………………………………..

 >>> Tải Quyết định 46/2018/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hòa Bình

Bài viết tham khảo:

 • Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
 • Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 24/6/2011 của HĐND tỉnh Hòa Bình;

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 46/2018/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hòa Bình quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai

 

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?
 • Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghệ An
 • Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2019
 • Thời hiệu xử phạt VPHC về xây dựng là bao lâu?
 • Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình Dương
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Bình Thuận năm 2019
Các bài viết khác
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?
 • Thông báo 2312/TB-BHXH 2018 cơ sở KCB ban đầu
 • Thủ tục cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật
 • TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI 2019
 • Luật có cho phép CSGT có được quyền truy đuổi người vi phạm?
 • Phạm tội đua xe trái phép theo BLHS 2015
 • Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật mới nhất
 • Thủ tục đăng ký KT3 tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn thời giờ làm việc nghỉ ngơi của bảo vệ
Nguồn: luattoanquoc.com