Quyết định 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

.
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre
14 Tháng Ba, 2019 mai quynh

-->

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre5 (100%) 1 vote QUYẾT ĐỊNH 07/2019/QĐ-UBND      Quyết định 07/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2019;      Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 07/2019/QĐ-UBND: Quyết định này quy định hệ […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu? (22/03/2019)
 • Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghệ An (21/03/2019)
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019 (20/03/2019)
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre
5 (100%) 1 vote
QUYẾT ĐỊNH 07/2019/QĐ-UBND

     Quyết định 07/2019/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bến Tre ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2019;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 07/2019/QĐ-UBND: Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) trong năm 2019 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/2019/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Thực hiện Công văn số 34/HĐND-TH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 266/TTr-STC ngày 21 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) trong năm 2019 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 3 Quyết định này được nhân (x) với giá đất trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để xác định nghĩa vụ tài chính trong các trường hợp sau:

1. Xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng khi:

a) Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

b) Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

c) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

……………………………………………………………………………………..

>>> Tải Quyết định 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Bài viết tham khảo:

 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Giang từ năm 2019;
 • Quyết định 37/2018/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn;

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre về hệ số điều chỉnh giá đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?
 • Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghệ An
 • Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019
 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2019
 • Thời hiệu xử phạt VPHC về xây dựng là bao lâu?
 • Quyết định 33/2018/QĐ-UBND tại Bình Dương
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Bình Thuận năm 2019
Các bài viết khác
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?
 • Thông báo 2312/TB-BHXH 2018 cơ sở KCB ban đầu
 • Thủ tục cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật
 • TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI 2019
 • Luật có cho phép CSGT có được quyền truy đuổi người vi phạm?
 • Phạm tội đua xe trái phép theo BLHS 2015
 • Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật mới nhất
 • Thủ tục đăng ký KT3 tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn thời giờ làm việc nghỉ ngơi của bảo vệ
Nguồn: luattoanquoc.com