Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019

.
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019
20 Tháng Ba, 2019 mai quynh

-->

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH GIA LAI 20192 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:3 Câu trả lời của Luật sư về hệ […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu (18/04/2019)
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất (18/04/2019)
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác (17/04/2019)
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

 • 1 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH GIA LAI 2019
 • 2 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:
 • 3 Câu trả lời của Luật sư về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:
  • 3.1 1. Cơ sở pháp lý về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:
  • 3.2 2. Nội dung tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TỈNH GIA LAI 2019 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019 là bao nhiêu?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019 như sau

1. Cơ sở pháp lý về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:
 • Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giáđất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
2. Nội dung tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019:

     Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.

     Để xác định được giá đất bằng phương pháp này, trước hết cần xác định được hệ số điều chỉnh giá đất.

Tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định:

3. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng loại đất theo dự án hoặc theo khu vực để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

     Theo đó, ngày 28 tháng 02 năm 2019 UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019

hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019 được quy định như sau:

PHỤ LỤC 1

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN ĐỨC CƠ
(Kèm theo Quyết định số 08 /2019/QĐ- UBND ngày 28 /02 /2019 của UBND tỉnh Gia Lai)

1. Đất ở tại đô thị:

ĐVT: Đồng/m2

Loại đường

Vị trí 1:

Mặt tiền đường phố

Vị trí 2: Ngõ hẻm loại 1

có kích thước từ 6m trở lên

Vị trí 3: Ngõ hẻm loại 2

có kích thước từ 3,5 m đến dưới 6m

Vị trí 4: Ngõ hẻm loại 3

có kích thước nhỏ hơn 3,5m

Giá đất

Hệ số

Từ chỉ giới XD của vị trí 1 đến mét thứ 100

Hệ số

Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1

Hệ số

Từ chỉ giới XD của vị trí 1 đến mét thứ 100

Hệ số

Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2

Hệ số

Từ chỉ giới XD của vị trí 1 đến mét thứ 100

Hệ số

Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3

Hệ số

 

(1a)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4a)

(4b)

1A

2.000.000

1,7

950.000

1,4

850.000

1,4

700.000

1,3

650.000

1,3

600.000

1,2

500.000

1,2

1B

1.700.000

1,6

850.000

1,4

750.000

1,4

650.000

1,3

600.000

1,3

550.000

1,2

450.000

1,2

1C

1.200.000

1,5

750.000

1,4

650.000

1,4

500.000

1,3

450.000

1,3

400.000

1,2

350.000

1,2

1D

1.000.000

1,4

600.000

1,3

500.000

1,3

400.000

1,3

350.000

1,3

300.000

1,2

250.000

1,2

1E

900.000

1,2

500.000

1,3

450.000

1,3

350.000

1,2

300.000

1,2

250.000

1,2

200.000

1,2

2A

700.000

1,2

420.000

1,2

350.000

1,2

280.000

1,2

250.000

1,2

200.000

1,2

180.000

1,2

2B

600.000

1,2

350.000

1,2

300.000

1,2

260.000

1,2

230.000

1,2

180.000

1,1

160.000

1,1

2C

500.000

1,2

280.000

1,2

250.000

1,2

220.000

1,2

200.000

1,2

160.000

1,1

140.000

1,1

2D

400.000

1,2

250.000

1,1

220.000

1,1

200.000

1,1

180.000

1,1

150.000

1,1

130.000

1,1

2E

300.000

1,2

220.000

1,1

200.000

1,1

180.000

1,1

160.000

1,1

140.000

1,1

125.000

1,1

3A

200.000

1,2

170.000

1,1

160.000

1,1

150.000

1,1

140.000

1,1

120.000

1,1

100.000

1,1

3B

150.000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C

125.000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

100.000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

……………………………………………………………..

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019 được quy định đầy đủ tại Phụ lục dưới đây: Phụ lục về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai 2019

Bài viết tham khảo:

 • Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Định;
 • Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Hòa Bình;

     Để được tư vấn chi tiết về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác
 • Diện tích tách thửa đất tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục đăng ký biến động đất đai
 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá
 • Diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng mới nhất
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Ninh Thuận theo quy định
Các bài viết khác
 • Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Cách tra cứu bảo hiểm xã hội bằng tin nhắn
 • Thủ tục gia nhập đoàn luật sư theo quy định
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Dịch vụ yêu cầu xác định không là cha mẹ con tại Tòa
 • Dịch vụ tư vấn mang thai hộ theo quy định pháp luật
 • Dịch vụ soạn thảo công văn gửi CQTHTT trong quá trình giải quyết VAHS
 • Dịch vụ soạn thảo đơn kháng cáo vụ án dân sự 2019
Nguồn: luattoanquoc.com