Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?

.
Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?
22 Tháng Ba, 2019 mai quynh

-->

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI BÌNH DƯƠNG 20192 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:3 Câu trả lời của Luật sư về hệ […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu (18/04/2019)
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất (18/04/2019)
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác (17/04/2019)
Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 là bao nhiêu?
5 (100%) 1 vote

Xem mục lục của bài viết

 • 1 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI BÌNH DƯƠNG 2019
 • 2 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:
 • 3 Câu trả lời của Luật sư về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:
  • 3.1 1. Cơ sở pháp lý về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:
  • 3.2 2. Nội dung tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:
   • 3.2.1 2.1 Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019
   • 3.2.2 2.2 Nguyên tắc xác định giá các loại đất tại Bình Dương theo hệ số K
   • 3.2.3 2.3 Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI BÌNH DƯƠNG 2019 Câu hỏi của bạn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Dương năm 2019 là bao nhiêu?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:
 • Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
2. Nội dung tư vấn về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019:

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, có rất nhiều phương pháp để định giá đất, trong đó phương pháp được áp dụng phổ biến là phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

     Để xác định được giá đất bằng phương pháp này, cần xác định được hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo từng năm và được áp dụng để tính giá đất trong một số trường hợp nhất định. Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương năm 2019 và các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất được quy định cụ thể như sau:

2.1 Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019

     Điều 3 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất trong các trường hợp sau đây:

2.1.1 Khi xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì áp dụng hệ số K để thực hiện:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất (trừ trường hợp đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Xác định giá trị quyền sử dụng đất (giao, thuê) để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần hóa sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa mà được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
 • Xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức thu tiền thuê đất một lần của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm nay chuyển sang thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
 • Xác định lại giá đất cụ thể khi người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
 • Xác định tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.
 • Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

2.1.2 Thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

2.1.3 Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

2.1.4 Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019

2.2 Nguyên tắc xác định giá các loại đất tại Bình Dương theo hệ số K

     Được quy định tại Điều 5 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND, giá đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất phải đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

Giá đất  cụ thể tính theo hệ số K

=

Giá đất theo mục đích sử dụng tại Bảng giá đất

x

Hệ số điều chỉnh (Đ) (nếu có)

x

Hệ số K

2.3 Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 được phân thành 2 nhóm, đó là:

 • Hệ số K đối với đất nông nghiệp, gồm: Đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không có mục đích kinh doanh; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác.
 • Hệ số K đối với đất phi nông nghiệp, gồm: Đất ở; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có kinh doanh; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất có mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản và đất phi nông nghiệp khác.
 • Hệ số K đối với đất chưa sử dụng sẽ áp dụng bằng hệ số K của loại đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất (đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp) theo khu vực, loại đường.

Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2019 tham khảo TẠI ĐÂY

Bài viết tham khảo:

 • Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bến Tre 2019;
 • Hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương 2018 là bao nhiêu?

     Để được tư vấn chi tiết về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Dương năm 2019 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác
 • Diện tích tách thửa đất tại Nam Định mới nhất
 • Thủ tục đăng ký biến động đất đai
 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định
 • Thủ tục kê khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá
 • Diện tích tách thửa đất ở tại Đà Nẵng mới nhất
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Ninh Thuận theo quy định
Các bài viết khác
 • Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Cách tra cứu bảo hiểm xã hội bằng tin nhắn
 • Thủ tục gia nhập đoàn luật sư theo quy định
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất
 • Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Nam Định mới nhất
 • Dịch vụ yêu cầu xác định không là cha mẹ con tại Tòa
 • Dịch vụ tư vấn mang thai hộ theo quy định pháp luật
 • Dịch vụ soạn thảo công văn gửi CQTHTT trong quá trình giải quyết VAHS
 • Dịch vụ soạn thảo đơn kháng cáo vụ án dân sự 2019
Nguồn: luattoanquoc.com