Tràn lan vi phạm trật tự xây dựng và đất đai, Khánh Hòa lập Ban Chỉ đạo xử lý

.
CafeLand - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa gửi công văn đóng dấu “khẩn” giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng và đất đai của tỉnh (hoạt động có thời hạn).

Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa - một công trình sai phép "có tiếng" ở TP. Nha Trang

Nhiệm vụ trước mắt của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo UBND TP. Nha Trang thực hiện các nội dung như sau:

Xác định, phân loại cụ thể các đối tượng (cá nhân, tổ chức) có hành vi lấn chiếm, sử dụng đất bất hợp pháp (bao gồm đất rừng, đất 5%); cư trú bất hợp pháp; xây dựng không phép, trái phép.

Thống kê toàn bộ diện tích đất bị lấn chiếm (bao gồm đất rừng, đất dự án, đất 5%; số lượng các công trình xây dựng không phép, trái phép).

Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên cơ sở xác định chính xác đối tượng, địa điểm, công trình vi phạm.

Chỉ đạo tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại các khu vực hình thành cư trú tự phát; có biện pháp cưỡng chế di dời các hộ dân đang cư trú bất hợp pháp tại các khu vực này, không để xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người dân như trong thời gian qua, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp đến.

Yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương triển khai, trình UBND tỉnh trước ngày 20-5-2019.

UBND TP Nha Trang tăng cường lực lượng, hỗ trợ UBND xã Vĩnh Thái trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và Khu kinh tế Vân Phong, trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp phép của người dân; đối với các dự án không có khả năng thực hiện thì đề xuất thu hồi và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực pháp lý của dự án theo quy định của pháp luật để công bố công khai.

Nguồn: cafeland.vn