Hải Dương công bố tiêu chí chấm điểm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

.
CafeLand - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Toà nhà CT2-TD’S Home- khu nhà ở xã hội Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dương sắp bàn giao

Theo đó, tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được xác định theo thang điểm do UBND tỉnh quy định, bao gồm 04 tiêu chí đánh giá trong đó:

Các đối tượng chưa có nhà ở, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở được xếp thang điểm cao nhất với 40 điểm.

Tiếp đến các đối tượng có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức được xếp 30 điểm….

Việc áp dụng thang điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố.

Trường hợp có nhiều hồ sơ bằng điểm nhau nhưng vượt quá tổng số căn hộ hiện có thì chủ đầu tư lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai.   

Bên cạnh đó, Quy định của UBND tỉnh cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ dự án đầu tư nhà ở xã hội phải công bố, công khai tại Văn phòng điều hành của chủ đầu tư và tại địa điểm xây dựng dự án về quy mô dự án, tổng số căn hộ, diện tích, thời điểm hoàn thành, bàn giao, thời gian tiếp nhận hồ sơ, …

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/5/2019.

Nguồn: cafeland.vn