Đồng Nai có 31 khu công nghiệp đang hoạt động

.
CafeLand - Theo thống kê, hiện Đồng Nai có 32 khu công nghiệp được thành lập với diện tích hơn 10.240 hécta. Trong đó, 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 1 khu công nghiệp đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Các khu công nghiệp của tỉnh thu hút 1.688 dự án gồm 1.232 dự án đầu tư nước ngoài và 456 dự án đầu tư trong nước. Các dự án đã đi vào sản xuất, giải quyết việc làm cho 576.000 lao động.

Tuy thu hút nhiều khu công nghiệp, nhưng theo đại diện của các công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để mở rộng, làm đường kết nối trong, thủ tục làm nhà ở cho công nhân còn phức tạp...

Những khu công nghiệpđang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đường kết nối là: Amata, Hố Nai, khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành...

Nguồn: cafeland.vn