Xăng giảm thêm 464 đồng/lít

.
Nguồn: giaoduc.net.vn