Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao VN trao tặng 64.080 ly sữa đến trẻ em tỉnh Lâm Đồng

.
Nguồn: giaoduc.net.vn