Vinamilk tặng 500 thùng sữa cho trẻ em Quảng Ninh

.
Nguồn: giaoduc.net.vn