Vinamilk mua gần 20 triệu kg sữa nguyên liệu chỉ trong 1 tháng

.
Nguồn: giaoduc.net.vn