Techcombank lãi trước thuế 1.032 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

.
Nguồn: giaoduc.net.vn