Máy bay Vietnam Airlines, Jetstar suýt đâm nhau: BT Thăng lên tiếng

.
Nguồn: giaoduc.net.vn