Xuất khẩu lô hàng rau quả đầu tiên sang Nhật Bản trong năm Kỷ Hợi

.
Nguồn: vietnambiz.vn