"Số phận" hải sản và cá tra vẫn treo lơ lửng

.
Nguồn: vietnambiz.vn