Ngành gạo Thái Lan phản đối dự thảo Đạo luật gạo

.
Nguồn: vietnambiz.vn