CNBC: Thị trường dầu có thể thực sự rơi vào khủng hoảng trong vài tháng tới

.
Nguồn: vietnambiz.vn