Các nhà sản xuất thịt bò Canada đang hưởng lợi lớn từ TPP-11

.
Nguồn: vietnambiz.vn