Lạm phát và ẩn số điện, xăng

Lạm phát và ẩn số điện, xăng

Rõ ràng, áp lực lạm phát là rất lớn cùng với việc tăng giá điện và xăng dầu; trong đó nếu như việc tăng giá điện đã được lượng hóa thì giá xăng dầu vẫn ...